" MUŽSKÁ SPIRITUALITA / CHLAPI

    Citujeme přímo ze zdroje: "Už na samotném začátku 21. století - po několika letech práce s manželskými páry vyvstala potřeba pracovat samostatně s muži, ženami a mládeží. Nejdříve jsme reagovali na rostoucí potřebu posilování mužské identity v moderní společnosti. Mužská role dnes opouští tradiční modely, zodpovědnost mužů – manželů - je do jisté míry přebírána státem a emancipujícími se ženami. Muži v dnešní společnosti obtížně hledají svou mužnost, často ji nacházejí v různých pseudoformách, podporovaných masmédii. Přicházeli jsme tedy se způsoby, jak posílit tradiční mužskou roli, která souvisí i se skutečnou zodpovědností...

Záhy se neformálně utvořily skupiny mužů po celé republice, které pracují samostatně, zamýšlejí se nad aktuálními tématy nebo diskutují o podnětech probíraných na celostátních setkáních."

 

POBYTY PRO MUŽE:

 

Nepřehlédněte kmenový projekt Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti - "Jedná se o velmi netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které je tradičně otevřeno i hledajícím a lidem bez vyznání. Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích. V USA tento program MROP - Men Rite of Passage - sestavil autor mnoha známých knih pro muže Richard Rohr. "Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale na cestě k dospělosti může být tento čas velice dobrým začátkem!" Tuto sebezkušenostní aktivitu může každý muž absolvovat a prožít pouze jednou. V září 2015 u nás proběhne už 12. ročník.  Většina z více jak 900 našich chlapů, kteří rituálem prošli, svědčí o tom, že to byl velmi významný krok v jejich životě." Více zde: http://www.familia.cz/chlapi/akce/ nebo na www.setkani.org.

V Olomouci se schází skupinek několik - tomu, kdo by měl zájem o setkávání, zprostředkujeme kontakt (pište na zaboj@arcibol.cz)."

 

Další možnosti:

MODLITBY OTCŮ:

http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/25#mo18

 

POBYTY PRO OTCE A DĚTI S DUCHOVNÍM PROGRAMEM:

 

(zdroj a další užitečné odkazy zde: http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/25#msch18 )

 

Velice zajímavě působí také toto: https://www.kmbcr.cz/ (lze chodit na jejich kurzy všude po republice)

 

Zde odkaz na kurz "Osobnostního rozvoje pro muže: https://seznamte-se-prosim.webnode.cz/l/kmen-kurz-osobniho-rozvoje-pro-muze/"

 

Literatura pro muže:

https://www.setkani.org/home/703